• בניית מותג המושתת על ערכים נוספים פרט למחיר
  • בניית תוכנית שנתית הכוללת תקציב הדוק לפעילות והפקה
  • תוכנית מעקב, ניתוח תוצאות ודיווח לאורך כל הפעילות השנתית
  • התאמת כלים אפקטיביים מקומיים בהתאם לתקציב ולאפיון קהל המטרה
  • מבצעים יעודיים, שיטות פילוח קהלי מטרה ואמצעים אפקטיביים להנעה לפעולה
  • ארגז כלים עשיר וחדשני כולל אמצעי הגעה ופילוח דיגיטליים בעלי יכולת מדידה למימושים

אנו בחברה מאמינים שהדרך בה נוכל להוביל אותך לתוצאות היא בטיפול מקיף בכל המרכיבים בנקודת המכירה בעסק שלך ומחוצה לה בפנייה לקהל היעד.

נגישות